Vybraná kategorie:

 

2008/09 8.A Exkurze

Exkurze EKODEPON Černošín

            Dne 03. června 2009 se žáci VIII A zúčastnili exkurze ve firmě EKODEPON Černošín. Zde se ve školicím středisku naši žáci dozvěděli od našeho průvodce pana Pacoly mnohé o třídění odpadů, jejich recyklaci a případném dalším využití, o kritériích uložení odpadů na skládce a poté si prohlédli třídírnu odpadů a samotnou skládku odpovídající těm nejpřísnějším ekologickým normám.
            Ve školicím středisku jsme se dozvěděli, že firma EKODEPON neprovozuje pouze skládku odpadů, ale také svoz a transport komunálních, separovaných a nebezpečných odpadů, sběrné dvory, kompostárnu bioodpadů, demontáž elektrospotřebičů a skládkový plyn využívá pro výrobu elektrické energie. Hlavním cílem je ovšem vrátit maximum využitelných odpadů zpět do výrobního procesu. Jednou z dalších činností je také účast na environmentálním vzdělávání školní mládeže.
            Po instruktážním filmu, který nás zábavnou formou seznámil s tříděním a recyklací odpadu, jsme se přesunuli do haly třídící linky, kde nám náš průvodce ukázal příjem, kabinu třídění a výkonný lis odpadů.
            Na závěr jsme si prohlédli samotnou skládku, kam přijde pouze ten odpad, který již nelze žádným způsobem zpracovat. Samotná skládka je opatřena dvěma umělými barierami, které zabraňují kontaminaci okolního prostředí. Jedna je tvořena třemi vrstvami nepropustného zhutněného jílu a druhou tvoří 2mm silná fólie, pokrytá dalšími vrstvami bránícími poškození tohoto těsnění. Odvod průsakových vod je zajištěn drenážním systémem svedeným do bezodtokové jímky vybavené recirkulací. Pro likvidaci skládkového plynu je skládka vybavena odplyňovacím systémem. Z tohoto plynu se pak vyrábí elektrická energie.
            Pokud byste se chtěli dozvědět něco více, určitě navštivte internetové stránky firmy či si v rámci školy či jiné zájmové organizace sjednejte exkurzi ve zdejším školicím středisku. Návštěvu Vám můžeme vřele doporučit.
Petr Morávek