Vybraná kategorie:

 

2008/09 6.b Připravujeme se na akademii

6.B Příprava na akademii - těžké začátky

Naším hlavním úkolem bylo připravit si scénku na letošní školní akademii... Začali jsme tím, že jsme se snažili dát dohromady všechny nápady a návrhy, se který mi kdo přišel. Vznikla nám z nich scénka, na které se herecky podíleli všechny děti ze třídy a děj v sobě zahrnoval velké množství úryvků z nejrůznějších pohádek za doprovodu veselé hudby. Začali jsme s nácvikem jednotlivých scének na školní zahradě, vymýšleli kulisy, masky, doprovod hudby a tak dále...
Hodně jsme se nasmáli, když jsme poprvé viděli scénky jednotlivých aktérů, a tak doufáme, že i na naší školní akademii pobavíme celé obecenstvo.
                                                                                              Alena Čermáková