Vybraná kategorie:

 

2008/09 7.a Zkoumáme síly

Moment síly

    Na hodině fyziky nám paní učitelka nakreslila na tabuli tabulku, do které vyplnila vždy jen některé údaje – velikost působící síly a délku ramene páky – platící vždy pro jednu její stranu. Dostali jsme do ruky již námi sestavené páky a všichni zavěšovali válečky, tedy vyrovnávali síly – platilo, že pokud byly obě strany vyrovnané, byla páka v rovnovážné poloze a my mohli doplnit zjištěné údaje vyplnit do tabulky....
                                                                                              Eliška Berková