Vybraná kategorie:

 

2008/09 7.tř. Laboratorní práce z fyziky

1. LP – Měření rychlosti nerovnoměrného pohybu tělesa

 
Hned na začátku hodiny jsem musela celou třídu pochválit... K mému překvapení si tentokrát opravdu všichni donesli pomůcky na hodinu. Bylo to nejspíš tím, že si měli přinést autíčka...
Úkolem 1. laboratorní práce bylo zjistit průměrnou rychlost jejich hračky po dráze 3 metry, což ovšem k údivu všech zúčastněných nebylo tak lehké... Autíčko jim zatáčelo, nedojelo do cíle nebo bylo naopak zase moc rychlé. A když už jim jelo podle jejich přání, zapomněli měřit čas. Přes veškerá úskalí se jim nakonec povedlo zjistit všechny potřebné údaje a splnit tak svůj ,,bojový úkol“, jak rádi říkají.

                                                                                                    Alena Čermáková