Vybraná kategorie:

 

2008 Lesní hry - Mühlleiten

 

Lesní hry pro mládež Mühlleiten 2008
Žáci třetích a čtvrtých tříd Základní školy Kraslice, Dukelská 1122 se dne 20. 05. 2008 zúčastnili desátého ročníku Lesních her pro mládež Mühlleiten 2008. Letos je tomu již popáté, co žáci naší školy vzorně reprezentovali školu na uvedených hrách.
Letošního ročníku se kromě naší školy zúčastnila také Základní a mateřská škola Kraslice, Havlíčkova 1717 a Základní škola (Grundschule) Adorf. Děti byly rozděleny do deseti skupin, přičemž každá skupina měla svůj název. Např.: Ježci, Skunkové, Veverky či Sovy. Organizátoři zřídili deset stanovišť, na kterých děti plnily rozličné úkoly související s lesní tématikou. Pro příklad zmiňme black box (skříňky s utajeným obsahem – poznávání předmětů po hmatu), hra s Krakonošovými holemi, házení šišek na cíl, přeprava dřeva či škody způsobené divokou zvěří a lov.
Naši školu reprezentovali žáci III. A, B a žáci IV. A. Tito byli rozděleni do následujících skupin.
1)      Skunkové (Skunks)
Erik Martínek, Veronika Bicencová, Martin Diviš, Jan Hanzlík, Jaromír Kafka, Cyril Kreč, Vojtěch Novák a Christine Linhartová
2)      Veverky a Bobři (Eichhörnchen und Biber)
Václav Baborovský, Aneta Ferencová, Kateřina Čabajová, David Tomeš, Barbora Rauová, Gabriela Trojáková, Kateřina Prýmasová a Ladislav Kučera
3)      Vlci (Wölfe)
Václav Hrách, Martin Lorenz, Dominik Müller, Alena Suchánková, Michaela Věchetová, Dominika Bicencová, Klára Hanáková a Marie Prajková
            Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a zvláštní poděkování směřujeme Veverkám a Bobrům, kteří obsadili krásné druhé místo.
           
Na závěr je také třeba poděkovat organizátorům akce – Lesní správě Adorf, Městskému úřadu Klingenthal a Ochranářskému spolku Německý les za vzornou přípravu soutěže a organizačních záležitostí. 
                                                                                                                     
Petr Morávek
 
 
Die Waldjugendspiele Mühlleiten 2008
Die Schüler aus den dritten und vierten Klassen der Grundschule Kraslice, Dukelská-Str. 1122 nahmen am 20. 05. 2008 an den zehnten Waldjugendspielen Mühlleiten teil. Das war nun schon das fünfte Mal, dass die Graslitzer Schüler an dem Wettbewerb mitwirkten und unsere Schule beispielhaft repräsentierten.
An dem diesjährigen Jahrgang waren außer unserer Schule auch die Grundschule Kraslice, Havlíčkova-Str. 1717 und die Grundschule Adorf vertreten. Die Kinder wurden in zehn Gruppen aufgeteilt, wobei jede Gruppe einen eigenen Namen wie z.B. Igel, Skunks, Eichhörnchen oder Eulen trug. Die Organisatoren errichteten zehn Stationen, an denen die Kinder verschiedene Aufgaben mit dem Themenkreis Wald zu erfüllen hatten. Es gab die Stationen Black Box, Stockspiel, Zapfenzielwerfen, Holztransport oder Wildschäden und die Jagd.
Unsere Schule wurde durch folgende Gruppen vertreten:
1)      Skunks
Erik Martínek, Veronika Bicencová, Martin Diviš, Jan Hanzlík, Jaromír Kafka, Cyril Kreč, Vojtěch Novák und Christine Linhartová
2)      Eichhörnchen und Biber
Václav Baborovský, Aneta Ferencová, Kateřina Čabajová, David Tomeš, Barbora Rauová, Gabriela Trojáková, Kateřina Prýmasová und Ladislav Kučera
3)      Wölfe
Václav Hrách, Martin Lorenz, Dominik Müller, Alena Suchánková, Michaela Věchetová, Dominika Bicencová, Klára Hanáková und Marie Prajková
Allen Beteiligten gehört unser Dank für ihre beispielhafte Repräsentation und einen besonderen Dank richten wir an die Eichhörnchen und Biber, die bei dem Wettbewerb den zweiten Platz erzielten.
Zum Schluss möchten wir uns noch bei den Organisatoren – dem Forstbezirk Adorf, der Stadtverwaltung Klingenthal und der Schutzgemeinschaft der Deutsche Wald – für ihre vorbildliche organisatorische Vorbereitung des Wettbewerbes bedanken. 
 
                                                                                              Petr Morávek