Vybraná kategorie:

 

Den Země u nás ve škole - I

Jaký byl Den Země u nás ve škole ...

V pátek 21. dubna u nás na škole v rámci Dne Země (22. dubna) proběhly nejrůznější aktivity zaměřené na environmentální výchovu a životní prostředí.

Děti se zúčasnily několika tematicky zaměřených akcí: městské sady, přírodovědná stezka, naše město očima turisty, ošklivá místa v našem městě, hustota dopravního provozu, jíme zdravě a na školním webu jsme připravili doprovodné ankety a diskuze.

Městské sady

Pro první stupeň si žáci devátých tříd připravili zajímavý program, např. první pomoc, pokusy s vodou, třídění odpadu atd. Celá akce prvního stupně proběhla za slunečného počasí v Městských sadech, které děti na závěr uklidily.