Logo-levé čtverce Logo-pravé čtverce
logo školy
© 2003
Exkurze do ETI
Školní exkurze do tepelné elektrárny Tisová
      Dne 17. února 2003 žáci 8.A a 9. třídy navštívili tepelnou elektrárnu Tisová u Sokolova. Během exkurze si prohlédli postupně jednotlivé části celého komplexu, vždy s odborným výkladem průvodce, který jim přiblížil způsob fungování tepelné elektrárny i obecné principy výroby elektrické energie.

Tepelná elektrárna pohledem účastníků exkurze:

Iva Havránková (8.A)
Šárka Majerechová (8.A)

LVVK 2003 LVVK 2003 LVVK 2003 LVVK 2003 LVVK 2003 LVVK 2003

Kliknutím se obrázek zvětší do nového okna!