Logo-levé čtverce Logo-pravé čtverce
logo školy
© 2003
Jaký byl Den Země u nás ve škole ...
      V pátek 21. dubna u nás na škole v rámci Dne Země (22. dubna) proběhly nejrůznější aktivity zaměřené na environmentální výchovu a životní prostředí. Podrobnější informace najdete v článku (.pdf) připraveném pro regionální tisk.
Děti se zúčasnily několika tematicky zaměřených akcí: městské sady, přírodovědná stezka, naše město očima turisty, ošklivá místa v našem městě, hustota dopravního provozu, jíme zdravě a na školním webu jsme připravili doprovodné ankety a diskuze.
Městské sady
Pro první stupeň si žáci devátých tříd připravili zajímavý program, např. první pomoc, pokusy s vodou, třídění odpadu atd. Celá akce prvního stupně proběhla za slunečného počasí v Městských sadech, které děti na závěr uklidily.
Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006

Kliknutím se obrázek zvětší do nového okna!

Přírodovědná stezka
Všichni žáci druhého stupeně se zúčastnili naučné stezky, při níž plnili úkoly, které byly vždy zaměřené na danou přírodní lokalitu.
Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006

Kliknutím se obrázek zvětší do nového okna!

Naše město očima turisty
Skupina žáků 8.B třídy měla za úkol projít trasu od školy do centra města a zpět a celou dobu se dívat kolem sebe očima turisty, který je poprvé v Kraslicích. Co "turisty" v našem městě upoutalo?
Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006

Kliknutím se obrázek zvětší do nového okna!

Ošklivá místa v našem městě
Dvě skupiny žáků z 2. stupně měly za úkol projít město a vyfotografovat místa, která se jim nelíbí. Místa, která by se měla opravit, upravit, vyčistit atd.
Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006 Den Země 2006

Kliknutím se obrázek zvětší do nového okna!

Hustota dopravního provozu
Den Země 2006 Několik dvojic žáků z 2. stupně zjišťovalo dopravní zatížení na hlavní komunikaci před naší školou. Počítali osobní i nákladní auta, motocyklisty, cyklisty i chodce. Dospěli opravdu k  zajímavým výsledkům!
Jíme zdravě
Den Země 2006 Skupina našich "gastronomických specialistů" se věnovala přípravě pokrmů, které přesně odpovídají moderním trendům zdravé racionální výživy. O pokrmy, které vyrobili, byl velký zájem ... (...ňam!).
Ankety a diskuse
U příležitosti Dne Země jsme také na našem webu připravili několik anket zaměřených na problematiku environmentální výchovy a také veřejnou diskuzi na téma "Jak byste změnili školu".