Logo-levé čtverce Logo-pravé čtverce
logo školy
© 2003
    Školní akce Úspěchy Práce žáků    
Hra s ohněm Šikovné ruce 2004 Výstava školních prací žáků naší školy
Hra s ohněm Slohové práce Slohová práce na téma „Jak jsem porušila zákaz“ od Terezy Čakové (9.třída)

Samostatné slohové práce na téma „Exkurze do elektrátny“ od Ivy Havránkové (8.A) a od Šárky Majerechové (8.A)

Samostatná slohová práce na téma „Náš lyžařský výcvik“ od Marie Motzbäuchlové (7.B)

Samostatné slohové práce na téma „Školní vánoční besídka“ od Kateřiny Gajdové (8.A) a od Daniela Hrona (8.A)
Olympiáda Čj Olympiáda Čj - D.Hron Slohová práce na téma „Zapomínání“ od Daniela Hrona (8.A), která měla na okresním kole olympiády v Čj zásadní vliv na Danovo celkové I. místo v této soutěži.
Školní web Školní web Tuto internetovou prezentaci samostatně vytvořili žáciMilan Krsička a Petr Spálenka, kteří byli ve školním roce 2002/2003 žáky devátého ročníku.
Některé jimi pořízené fotografie jsou použity i na aktuální oficiální webové prezentaci školy.