Vybraná kategorie:

 

2012/13 4.B Vycházka na Krásnou

 Vycházka na Krásnou

 

V úterý 18. 9. 2012 jsme se vypravili – žáci třídy 4.B, 1.A a 1.B – na vycházku na Krásnou, kde jsme měli domluvenou prohlídku domácích zvířat. Všichni byli nadšeni z malých selátek, ale velmi zajímavé bylo povídání pana Koláře o pštrosech, které chová.

Po prohlídce a vyprávění jsme zažili další překvapení – možnost projet se na koních.  Na úplný závěr jsme si opekli buřtíky. Celé dopoledne jsme si užili a za vše patří velké poděkování panu Kolářovi, který celou akci zajistil a sponzoroval.

                                     Za žáky ZŠ Dukelská -  Mgr. L. Botlíková