Vybraná kategorie:

 

2020/21 1. B Písmenko A

Písmenko A – 1. B

Učíme se poznávat první písmenko  - A.

Abychom si písmenko lépe zapamatovali, využili jsme „ROTO ABECEDU“ a písmenko pomocí

šroubků a matiček sestavili.