Vybraná kategorie:

 

2019/20 7.tř. Pokusy s vajíčkem

 Jak se chová vajíčko ve sladké a ve slané vodě? Slaná voda má větší hustotu než sladká a proto se v ní vejce vznáší. Dále jsme pomocí lupy pozorovali póry ve skořápce a také jsme si prohlédli papírové blány pod skořápkou. 

Po rozklepnutí vajíčka jsme hodnotili jeho  kvalitu  - index, např. podle barvy žloutku, velikosti tuhého bílu ....

Poslední pokus jsme založili na příští hodinu, nechali jsme působit ocet na skořápku vajíčka a uvidíme co se stane.