Vybraná kategorie:

 

2012/13 3.A Den naruby

 DEN NARUBY

Připravit pracovní listy, učebnice, cvičení a jiné materiály si musely všechny skupiny, které se na jeden den proměnily v učitele. Každá skupina vyučovala jiný předmět, matematiku, český jazyk, prvouku a anglický jazyk. Děti si pro své spolužáky připravily mnoho zajímavých nápadů. Nechyběly ani sladké odměny pro všechny, kteří se snažili. Nejvíce se „malým učitelům“ líbilo, když mohli svým spolužákům rozdávat jedničky. Tomu všemu pyšně přihlíželi rodiče, kteří přišli podpořit své děti. Všichni s obdivem sledovali, jak skvěle si děti vedly. Neopomněli také pochválit občerstvení, které si děti pro rodiče připravily.  Nejvzácnější odměnu jsem získala já, když jsem celou dobu vyučování mohla sledovat spokojené dětské tváře.

Alena Muchová, třídní učitelka III. A