Vybraná kategorie:

 

2009/10 2.A a 4.A Po stopách Valdštejna

Po stopách Valdštějna

V říjnu se žáci druhých, třetí a čtvrté třídy ZŠ Dukelské vydali po stopách Albrechta z Valdštejna.
V bývalém Městském domě, jednom z nejstarších měšťanských domů na chebském náměstí, navštívili žáci tzv. Valdštejnské muzeum. Valdštejnské proto, že bylo již od svého počátku neodmyslitelně spojováno s chebskými událostmi roku 1634 a se zavražděním generalissima císařských vojsk Albrechta z Valdštejna. Děti zajímal především Valdštejnův kůň, který je údajně nejstarší vycpaninou v Čechách. Dále prohlídka Valdštejnova úmrtního pokoje a Valdštejnská obrazárna, představující kolekci sedmnácti portrétů převezených z Valdštejnského paláce v Praze.
K dalším exponátům muzea patří gotické a barokní plastiky, dochované části oltáře z nedalekého Ostrohu (Seebergu), nejstarší zvon v Čechách. Dějiny řemesel jsou zde doloženy řadou cechovních truhliček a hlavně pak ukázkami cenných výrobků chebských cínařů a puškařů.
Další stopa vedla na Chebský hrad, kde došlo k zavraždění Valdštejnových důstojníků. Není to ale doslova hrad, nýbrž románská falc s unikátní dvojitou kaplí. Žáci vystoupali na černou věž, která dostala své jméno podle černého sopečného tufu, přivezeného z nedaleké Komorní hůrky.
Putování se všem tak moc líbilo, že slíbili, že Valdštejnské muzeum ukáží i rodičům.
Michaela Choňouvá,

učitelka